Hospodářské noviny: Čeští dolaroví milionáři zchudli méně než bohatí ve světě