Capgemini a Microsoft spolupracují na přeměně průmyslových odvětví pomocí implementace generativní AI