Tiskové zprávy
Společnost Capgemini představila svou studii "TechnoVision Top 5 Tech Trends to Watch in 2024", která se věnuje očekávanému obratu v technologiích. V letošním roce se do popředí celosvětové veřejné a obchodní diskuse dostala generativní umělá inteligence. Vzbudila očekáv...

5 December 2023

Napsali o nás
Bankovní sektor se neustále adaptuje na rostoucí požadavky udržitelnosti a transparentnosti. Zvláštní pozornost je věnována Scope 3 emisím, které zahrnují všechny nepřímé emise spojené nejen s operacemi společnosti, ale také s jejími investičními a financovanými aktivita...

27 November 2023

Světové studie
WORLD CLOUD REPORT 2023 – FINANCIAL SERVICES

20 November 2023

Tiskové zprávy
• Každá druhá banka a pojišťovna nepřesunula své hlavní podnikové aplikace do cloudu.

20 November 2023

Tiskové zprávy
Společnost Capgemini oznamuje jmenování Bernda Bugelniga do role Country Managera Capgemini Česká republika. Své zkušenosti s vytvářením efektivních týmů a zaměřením na klienty využije k dalšímu zviditelnění a zvýšení vlivu společnosti Capgemini v této zemi.

14 November 2023

Světové studie
WORLD LIFE INSURANCE REPORT 2023

24 October 2023

Tiskové zprávy
• Profesionální finanční poradenství, které by jim pomohlo s přípravou na odchod do důchodu nebo na převod majetku, dosud nevyužilo 60 % osob starších 65 let. 

24 October 2023

Napsali o nás
Přijímání informovaných a strategických rozhodnutí se nemůže obejít bez moderních databázových technologií. Jiří Frank, vedoucí softwarový inženýr ve společnosti Capgemini Česká republika v novém článku zdůrazňuje klíčovou roli databází při rozhodování. Konsolidace, inte...

23 October 2023

Tiskové zprávy
Vítězný projekt interní soutěže společnosti Capgemini využívá rozpoznávání zvuků pomocí AI k monitoringu a studiu důležitých populací hmyzu

18 October 2023

Napsali o nás
S 30 lety v Capgemini má Bernd Bugelnig bohaté zkušenosti s korporátním životem. V nové roli Country Managera pro Capgemini Česká republika hodlá aktivně rozvíjet příležitosti českého trhu a rozšiřovat rozsah služeb pro stávající klienty.

16 October 2023

1
2
3
4
5